تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال 1403

به گزارش خبرخبرآنلاین، در سال 1403 ارزش خدمات پزشکی قانونی در چهار حوزه تخصصی بازرسی، طبقه بندی، آزمایشگاه و کمیسیون اعلام شد.

ایرنا در گزارشی نوشت: تعرفه خدمات این سازمان در سال 1403 بر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 6 تیر 1372 شورای اسلامی ایران است. تصویب شده است و هزینه های خاصی نیز تصویب شده است. خدمات پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابلاغ آن الزامی است.

در ماده اول خود چنین آمده است: سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه نهادها، مراکز و شعب عمومی مرتبط با آن موظفند بهای خدمات ویژه پزشکی قانونی را در سال 1403 طبق تعرفه دریافت کنند. ماده 2 آیین نامه تاریخ ابلاغ و درج در حساب درآمد عمومی کشور و کلیه مقررات قبلی لغو می گردد.

همچنین در ماده 2 تاکید شده است: سازمان پزشکی قانونی کشور حق دارد ارزش خدمات ویژه پزشکی قانونی را از این طریق دریافت کند و دریافت وجه دریافتی برای مراجعان یا نمایندگان آنها به عنوان الزامی نیست. همچنین هزینه خدمات بالینی و پاراکلینیکی خدماتی که به مراکز خارج از سازمان ارایه می شود، بسته به شرایط توسط متقاضی پرداخت می شود.

در ماده 3 آمده است: در صورتی که سازمان پزشکی قانونی کشور تشخیص دهد که مردم نمی توانند هزینه های خدمات پزشکی قانونی را پرداخت کنند، رییس موسسه و مقامات مجاز از طرف وی می توانند آنها را از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های رابطه معاف کنند. . .

جدول خدمات در حوزه های چهارگانه معاینه، تفکیک، آزمایشگاه و کمیسیون با تعرفه 1403 به شرح زیر است و متقاضیان می توانند برای دریافت خدمات از پزشکی قانونی به آدرس https://www.lmo.ir مراجعه کنند. اطلاعات بیشتر.

تعرفه خدمات پزشکی قانونی 1403

تعرفه خدمات پزشکی قانونی 1403

تعرفه خدمات پزشکی قانونی 1403

تعرفه خدمات پزشکی قانونی 1403

233236

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال 1403" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال 1403"، کلیک کنید.