بانوان فعال و دانشجویان دختر وارد فضای اشتغال دانش بنیان می شوند

در گفت وگو با تینو مدرن مطرح شد؛

بانوان فعال و دانشجویان دختر وارد فضای اشتغال دانش بنیان می شوند

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس گفت: در مجموعه سرای نوآوری دکتر قریب، مهارت افزایی و توانمندسازی دانش آموختگان، شاغلان و بانوان فعال و دانشجویان خواهر را در دستور کار داریم تا بتوانند وارد فضای اشتغال و دانش بنیان شوند.

خبرگزاری علم و فناوری تینو مدرن – حسین بوذری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس براساس نیاز صنعت به دانشگاه و دانشگاه به صنعت و توسعه فناوری های پیشرفته سال 1402 را آغاز کرد و در این راستا به موفقیت هایی هم دست پیدا کرد.

انعقاد تفاهم نامه با شهرک های صنعتی درزمینه تکنولوژی هوش و دیمند پول (توسعه فناوری براساس ارزمحوری) با هدف توسعه فناوری ها از دیگر اقداماتی بود که دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در سال گذشته (1402) انجام داد.

همچنین فعال کردن زیرساخت های چندین سرای نوآوری و توسعه مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس، ایجاد مدرسه اشتغال، ارتباط با صنعت و توسعه مراکز تحقیقاتی در سال گذشته انجام شد.

خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری تینو مدرن درراستای بررسی فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در سال 1402 و برنامه های این دانشگاه در سال جدید گپ و گفتی را با حامد افشاری رییس این دانشگاه ترتیب داده است که در ادامه می خوانید.

بانوان فعال و دانشجویان دختر وارد فضای اشتغال دانش بنیان می شوند

فعالیت سراهای نوآوری و مرکز رشد در واحد شهرقدس

تینو مدرن: سال 1402 در حوزه علم و فناوری و تولید دانش بنیان چه فعالیت هایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس انجام و چه دستاورد هایی حاصل شد؟

افشاری: در رویکرد جدید با توجه به نیاز های صنعت، مباحث توسعه و فناوری را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس هدف گیری کردیم؛ به همین منظور در زمینه تکنولوژی هوش و دیمند پول (توسعه فناوری براساس ارزمحوری) و براساس نیاز و تقاضای بازار گام برداشتیم و در نیمه دوم سال 1402 به این سمت و سو رفتیم که تمام فناوری های دانشگاه براساس سند تحول اتفاق می افتد و توسعه فناوری های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس براساس رویکرد دیمند پول یا کشش تقاضای بازار است.

در این راستا ارتباطاتی با صنایع منطقه گرفته شده و جلساتی را برگزار و با تشکیل کارگروه که در این رویداد با شهرک های صنعتی شکل گرفت یک دفتر مشترکی به منظور ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه راه اندازی کردیم تا نیاز های صنعت را شناسایی کنیم و در زمینه توسعه فناوری که توسط اعضای هییت علمی و دانشجویان محقق ما اتفاق می افتد این نیازسنجی صنایع انجام شده است.

همچنین یکسری زیرساخت هایی را برای توسعه فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس ایجاد کردیم؛ ازجمله این نوع زیرساخت ها فعال کردن چند سرای نوآوری و توسعه مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس، ایجاد مدرسه اشتغال، ارتباط با صنعت و توسعه مراکز تحقیقاتی است که بتوانند توسعه دهنده فناوری براساس نیاز صنعت باشند.

تینو مدرن: چه تعداد هسته، واحد فناور و شرکت دانش بنیان و با چه کارکردی در دانشگاه تان مستقر هستند؟

افشاری: تعداد هسته ها و واحد های فناور که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، ملارد و صفادشت فعالند، با توجه به تعدد سرا های فناوری بسیار متنوع هستند؛ بنابراین از این هسته ها و سرا ها که در مراکز دانشگاهی مستقر هستند، محصولاتی را هدف گیری کرده ایم؛ ازجمله اینکه دنبال تولید نهال شناسنامه دار هستیم و چندین هسته و واحد فناور در صفادشت مستقر هستند که در زمینه توسعه فضای هوش مصنوعی (ای.او.تی) را هدف گیری کرده ایم و یکسری هسته هایی به این منظور فعال هستند.

همچنین در مجموعه سرای قریب مهارت افزایی، توانمندسازی فارغ التحصیلان، شاغلان و بانوان فعال و دانشجویان خواهر را داریم که بتوانند وارد فضای اشتغال و دانش بنیان شوند و درتلاشیم خواهران تحصیلکرده در حوزه فناوری در جامعه فعال شوند و تعدادی از این هسته ها با مشارکت و فعالیت بانوان در سرای قریب مستقر هستند و فعالیت هایی را آغاز کرده اند که این فعالیت ها در سال جدید (1403) توسعه پیدا خواهند کرد؛ امیدواریم شاهد این جریان باشیم تا بانوان و زنان این سرزمین بتوانند علاوه بر اشتغال، تولید ثروت و کارآفرینی فعالانه در جامعه حضور داشته باشند.

بانوان فعال و دانشجویان دختر وارد فضای اشتغال دانش بنیان می شوند

توسعه صنایع منطقه ای مدنظر سرای نوآوری برج قریب

تینو مدرن: برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در سال جدید (1403) در حوزه های مختلف به خصوص در حوزه علم و فناوری، دانش بنیان و تقویت آن چیست؟

افشاری: برنامه دانشگاه در سال 1403 افزایش کیفیت واحد های فناور و هسته هایی است که در سرای قریب و سایر مراکز واحد ها مستقر هستند.

در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و شبکه سازی، حوزه سازندگان، فعالان و تامین کنندگان حوزه انرژی های تجدیدپذیر با توجه به اهمیت آن، این انرژی ها در کشور رایج بوده و برنامه های متعددی را هدف گذاری کرده ایم.

علاوه بر اینکه در سال 1402 آغاز فعالیت تولید جلبک رقم خورده، توسعه و گسترش این کار را با کیفیت بالا خواهیم داشت تا بتوانیم به صورت کیفی محصولات جلبک را در صنایع مختلف کاربردی کرده و ارایه کنیم و در ادامه محصولات مرتبط با نهال، سرای باغبانی و جلبک را در سال 1403 پیش رو داریم؛ همچنین تشکیل و فعال کردن تیم های خلّاق دانشجویی، توسعه فعالیت دانشجویان فعال در بخش صنایع خلّاق و فناوری های نرم فرهنگی، ایجاد فضای کارآفرینی و اشتغال برای دانشجویان هسته مختلف فناور با هدف تولید محصولات را در برنامه کاری خواهیم داشت.

در سرای نوآوری برج قریب هم مباحث توسعه صنایع منطقه ای درنظر گرفته شده و این موضوعات در حال پیگیری است و در تداوم این فعالیت ها سرای توسعه فناوری جلبک و فرآورده های آن در صفادشت راه اندازی شده و این نوید را می دهیم که سرای نوآوری برج قریب سال 1403 با قدرت و قوت کار خود را پیگیری وبه نتیجه خواهد رساند و در واحد ملارد هم توسعه نهال و فناوری های مربوط به تولید نهال را در دستورکار قرار دادیم، امیدواریم سرای باغبانی را در واحد ملارد راه اندازی کنیم که شروع کار و عرضه نهال های استاندارد در واحد ملارد انجام شود.

تینو مدرن: فعالیت های برجسته و تازه ترین فعالیت سرای نوآوری برج قریب در سال 1402 چه بوده و چه برنامه ای برای 1403 برای این سرا متصور هستید؟

افشاری: در سرای فناوری و نوآوری برج قریب توسعه صنایع منطقه ای را در دستورکار داریم و با توجه به اینکه با ستاد احیای صنایع ارتباط گرفتیم در زمینه آموزش، مشاوره و خدمات حوزه صنایع موضوعات را پیگیری می کنیم، همچنین سرای نوآوری برج قریب در بحث انرژی های تجدیدپذیر، سرای جلبک و سرای باغبانی جزء چهار سرایی است که با قدرت و کیفیت لازم کار خود را دنبال خواهد کرد تا به نتایج مطلوب برسد.

دعوت از دانشجویان برای توسعه صنایع منطقه ای

تینو مدرن: در حوزه مهارت و کارآفرینی چه فعالیت هایی در سال 1402 صورت گرفت و چه برنامه ای برای سال جدید دارید؟

افشاری: در بخش کارآفرینی و ایجاد اشتغال، مدرسه اشتغال و چندین مدرسه مهارت و کارآفرینی را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس ایجاد کردیم؛ از جمله مدرسه مهارت و کارآفرینی در زمینه طلا و جواهرسازی، آشپزی، مکانیک خودرو، مباحث مرتبط با حوزه کدنویسی و برنامه نویسی کامپیوتر، مدرسه زبان های خارجی و مدرسه عالی مهارتی حقوق را برای دانشجویان داریم و توسعه این مدارس را در دستورکار قرار دادیم.

تینو مدرن: برای توسعه زیست بوم فناوری در کشور چه پیشنهادی دارید و دانشگاه متبوع شما هم برنامه ای دارد؟

افشاری: ایجاد استان تهران غرب احتمالاً در سال 1403 اتفاق بیفتد و دنبال این هستیم که یک منطقه یا ناحیه نوآوری و فناوری در غرب استان تهران ایجاد کنیم؛ چراکه ناحیه نوآوری و فناوری می تواند در توسعه زیست بوم فناوری نقش آفرینی کند و مباحثی مانند توسعه فضای فناوری های پزشکی را در غرب استان تهران هدف گذاری کرده ایم و دنبال این هستیم که دانشجویان از صنایع منطقه ای بازدید کنند تا با نگاه روشن و دقیق بحث های توسعه و فناوری را براساس نیاز های صنعت داشته باشند.

افشاری: جوانان، دانشجویان، استادان، کارکنان و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی را به فعالیت جهادی دعوت می کنم تا با تلاش برای کارآفرینی، فناوری و تولید محصولات فناورانه با هدف عبور جامعه از بحران اقتصادی امیدآفرینی و موفقیت را برای جامعه به ارمغان بیاورند.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بانوان فعال و دانشجویان دختر وارد فضای اشتغال دانش بنیان می شوند" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بانوان فعال و دانشجویان دختر وارد فضای اشتغال دانش بنیان می شوند"، کلیک کنید.