باشگاه رشد استعداد‌های هنری ادبی جوان دانشگاه آزاد مرودشت گشایش یافت

باشگاه پرورش مهارت های هنری و ادبی دانشگاه آزاد مرودش افتتاح شد

باشگاه توسعه مهارت های هنری و ادبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتی با حضور مسئولین این واحد دانشگاهی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری تینو مدرن، باشگاه توسعه مهارت های هنری ادبی جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مردشتی با حضور مسئولان این واحد دانشگاهی افتتاح شد.

باشگاه پرورش مهارت های هنری و ادبی دانشگاه آزاد مرودش افتتاح شد

در این مراسم با حضور معصومه عمادی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماردشتی، فتوا متقی مدیر فکری و جمعی از مسئولین و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرهدشتی به سرپرستی معاونت فکری دانشجویی – نخست وزیر، باز شدند.

باشگاه پرورش مهارت های هنری و ادبی دانشگاه آزاد مرودش افتتاح شد

شهرزاد شهریاری به عنوان مسئول و عزم زارع کارشناس فرهنگی به عنوان مخاطب باشگاه پرورش مهارت های هنری و ادبی جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتی منصوب شدند.

رئیس جدید گروه پذیرش دانشکده دانشگاه آزاد مرودشت معرفی شد

زهره سیدا طباطبایی با حضور سیروس فارسی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مردشتی، معاونین و جمعی از مدیران و کارکنان معاونت آموزشی این واحد دانشگاهی و عبدالعزیز فاضلی مدیر عامل نمایندگی مقام معظم رهبری به همت راحله معمارزاده، دانشکده دانشگاه آزاد فارس به عنوان سرپرست جدید این گروه، جذب معلم معرفی شد.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "باشگاه رشد استعداد‌های هنری ادبی جوان دانشگاه آزاد مرودشت گشایش یافت" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "باشگاه رشد استعداد‌های هنری ادبی جوان دانشگاه آزاد مرودشت گشایش یافت"، کلیک کنید.